Disclaimer

Deze E-cursus De Stressmanager van FLOW is ontwikkeld voor volwassen mensen met lichte tot matige klachten als gevolg van (werk)stress. De cursus ondersteunt werknemers van de woningcorporaties bij het verminderen van werkdruk of -stress via het internet. Door (onderdelen van) de E-cursus te volgen krijgen deelnemers meer zicht op hun stressmanagement (dit is de manier waarop zij met stress en herstel omgaan, zowel thuis als op het werk) en ontwikkelen zij vaardigheden om hiermee beter om te gaan.
 
De cursusinformatie is met grote zorgvuldigheid samengesteld door CSR Centrum. De makers zijn echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie, of het zonder doktersadvies wijzigen, stoppen of aanpassen van een behandeling. Informatie kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling bij een arts.
De E-cursus is een zelfhulpprogramma: de deelnemer blijft verantwoordelijk voor de eigen gezondheid en dient actief elders hulp te zoeken als het niet goed gaat of als er sprake is van een crisissituatie.
Aan de inhoud van deze E-cursus kan daarom op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraak worden gemaakt.
 
Deze E-cursus is eigendom van Stichting FLOW en is mede mogelijk gemaakt door subsidie van het Europees Sociaal Fonds (ESF). De cursus is voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan informatie of services die in deze E-cursus worden verkregen, te wijzigen, na te maken of te kopiëren, te distribueren, te verveelvoudigen, openbaar te maken, over te dragen of te verkopen.
 
Deze E-cursus bevat links naar websites die door andere partijen worden aangeboden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie. Stichting FLOW heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.