Wie zijn de makers

De stressexperts van CSR Centrum ontwikkelden het programma en de website. Daarbij is gebruikgemaakt van ervaringen uit de corporatiesector.
FLOW (Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties) bood financiële ondersteuning en vroeg daartoe subsidie aan bij het Europees Sociaal Fonds. Het ESF verleende subsidie, om samen met FLOW de veerkracht en duurzame inzetbaarheid van werknemers in de woningcorporatiebranche te bevorderen.